Smartphone gezichten

Team van Nul40

Nul40 werkt met een vast team van ervaren communicatie en media specialisten. We overzien door onze jarenlange ervaring het communicatielandschap als geen ander. Vanuit een partnergedachte werkt Nul40 samen met specialisten op het gebied van marketing, strategie, conceptontwikkeling en creatie, (online) marketing, onderzoek en social media.

Historie van Nul40

Nul40 is op 1 maart 2003 gestart vanuit het idee dat er in Zuid-Nederland behoefte is aan een onafhankelijk mediabureau dat vanuit communicatie naar mediavraagstukken kijkt. Nul40 had en heeft de ambitie om die media advies en inkoop functie in te vullen.

De afgelopen jaren hebben we met succes voor een breed scala aan opdrachtgevers gewerkt. Online is de laatste jaren een onmisbaar onderdeel in de mediamix geworden. Daarom hebben we per 1 januari 2014 onze bedrijfsnaam gewijzigd van Nul40 Media Services naar Nul40 on- en offline mediabureau.

Werkwijze van Nul40

Oog voor maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en inzicht in de markt van de opdrachtgever in het bijzonder zijn de vertrekpunten van onze aanpak. We koersen met een doelgerichte no nonsense aanpak van inzicht naar resultaat. Als mediabureau adviseren en begeleiden we u tijdens het traject van marketing via communicatie naar mediamiddelen. Ook bij de inkoop nemen we u graag het werk uit handen, zodat u tijd en geld overhoudt om te ondernemen.

Werkgebied van Nul40

Nul40 on- en offline mediabureau werkt vanuit Eindhoven. Onze klanten zijn veelal gevestigd in Zuid-Nederland en werken regionaal, landelijk of internationaal. Nul40 heeft veel ervaring met regionale media inzet in Noord-Brabant en Limburg. Wij zorgen ervoor dat onze nationale en internationale klanten beschikking hebben over de ruime kennis van media in de rest van Nederland, Europa en overige werelddelen. Kortom: Nul40 is altijd uw mediapartner.

Missie van Nul40

Nul40 helpt organisaties om met behulp van cross mediale communicatiestrategieën en concepten op een effectieve, consistente en ‘organisatie eigen’ wijze in contact te komen en in dialoog te gaan met doelgroepen. Hiermee levert Nul40 een bijdrage aan de (groei) doelstellingen en ontwikkeling van organisaties.

Visie van Nul40

Nul40 is regisseur in media en communicatie. Het op gestructureerde en consistente wijze vorm en inhoud geven aan de conversatie en connectie met doelgroepen is randvoorwaardelijk voor succesvolle communicatie. Het vinden van de juiste weg in een steeds complexer communicatielandschap vormt voor organisaties vaak een lastig gegeven. Het bereiken van een effectieve communicatie inzet vereist overzicht, inzicht en kennis van de beschikbare kanalen.

Kernwaarden van Nul40

Out of the box denken, open minded, kwalitatief kennisniveau, korte lijnen, professioneel, betrouwbaar en integer.