Advies & Inkoop

Door het stellen van vragen en een open dialoog kom je sneller tot de kern!

Social Media Advertising

Marketing, communicatie, mediamiddelen

Mediabureau Nul40 staat voor een cross mediaal gecoördineerde media inzet, beredeneerd vanuit communicatie en sturend op maximaal rendement. We zoeken naar de toegevoegde waarde in de keten voor iedere opdrachtgever. Zowel online als offline.

Bij een adviesvraag volgen wij in de regel vijf stappen:

  • gesprek of (uitgebreide) briefing;
  • gespreksverslag;
  • offerte;
  • media analyse / mediastrategie / mediaplan / media advies / de perslijst;
  • oplevering en in overleg inkopen van de advertentieruimte.

Media advies

Een goed communicatie- of media advies begint met een inhoudelijk gesprek en/of (uitgebreide) briefing. We inventariseren de communicatiedoelen, doelgroepen, bestaande mediakanalen en –activiteiten, campagnetiming en mediabudget. We stellen een gespreksverslag op en offreren onze werkzaamheden, bijvoorbeeld het maken van een communicatie- of mediaplan inclusief begroting en communicatiedrukschema.

Bij de opzet van het communicatie- of mediaplan gaan we uit van de kracht van de verschillende mediatypen en communicatiekanalen en de optimale samenhang tussen de activiteiten. Afhankelijk van de doelstellingen en de doelgroep zal de nadruk van de communicatie meer op online of op offline liggen.

Vanzelfsprekend leveren we het communicatie- of mediaplan binnen de afgesproken deadline op.

Meer informatie